Dek-Keng | เด็กเก่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครรอบรับตรง ระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดสมัครเข้าศึกษา ในระบบรับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน) ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับนักศึกษาตามโครงการต่างๆในแต่ละวิทยาเขต

เวลาสอบก็กระชั้นชิด เนื้อหาที่จำไม่ได้ก็ยังมีอีกมาก แบบนี้ต้องใช้เทคนิคช่วยแล้วล่ะ

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดสมัครเข้าศึกษา ในระบบรับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน) ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับนักศึกษาตามโครงการต่างๆในแต่ละวิทยาเขต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครในทุนโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และทุนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับชาวไทยภูเขา ในโครงการชาวไทยภูเขา ประจำปีการศึกษาปีที่ 2560

รวม Idioms และ Phrases น่ารู้ เตรียมพร้อมลงสนาม

เสริมความแข็งแรงของคำศัพท์ภาค 2

น้องๆ ควรต้องรู้ตอนเป็นเฟรชชี่ มีอะไรบ้าง มาดูกัน

นักเรียนรวมตัวเรียกร้องให้ สทศ. ปรับคะแนนสอบโอเน็ตใหม่ พร้อมประกาศผลแอดมิชชั่น 59 ใหม่อีกครั้ง

มีมือดีเข้าไปแก้ข้อมูลสทศ.ในวิกิพีเดีย คาดระบายความคับแค้นเรื่องข้อสอบโอเน็ต

เป็นที่ฮือฮา เมื่อมีการโพสภาพ เด็กรร.ศึกษานารี ที่แอดติดกันยกห้อง พร้อมข้อความระบุคณะที่แอดติด

socialize
Calendar